Japanese English

化学実験操作法 動画資料集 - TOP PAGE -

この資料の使用法

資料作成にあたって

ウインドウズ使用の場合は WMV を,マック使用の場合は FLV を選択することを勧めます. 詳細

操作法 1

 1. スポイト・洗浄瓶の使用法 WMV FLV
 2. 精密電子天秤の使用法 WMV FLV
 3. 容量フラスコによる標準溶液の調製 WMV FLV
 4. ホールピペットと安全ピペッターの使用法 WMV FLV
 5. ビュレットの操作法 −中和滴定− WMV FLV
 6. 測容器具の共洗い WMV FLV
 7. ガスバーナーの使用法 WMV FLV
 8. 直火加熱 −カセロールの加熱− WMV FLV
 9. スポイトによる沈殿と上澄み液の分離 WMV FLV
 10. 傾斜法による沈殿と上澄み液の分離 WMV FLV
 11. 遠心分離機の操作法 WMV FLV
 12. 自然ろ過の操作法 WMV FLV
 13. 吸引ろ過の操作法 WMV FLV
 14. 熱時ろ過と再結晶 WMV FLV
 15. ペーパークロマトグラフィー WMV FLV
 16. 薄層クロマトグラフィー(TLC) WMV FLV
 17. 微量融点測定器の使用法 WMV FLV
 18. 実験廃液の処理 WMV FLV
 19. 器具の洗浄法 WMV FLV
 20. 薬包紙の折り方 −結晶試料の保存− WMV FLV

操作法 2

 1. ドラフトの使用法 −局所排気装置− WMV FLV
 2. Al イオンの確認反応 −アルミノンレーキ− WMV FLV
 3. ヨードメトリー −漂白剤中の NaClO の定量− WMV FLV
 4. キレート滴定 −Mg イオンの定量− WMV FLV
 5. ガラス切りと TLC プレートカッターの使用法 WMV FLV
 6. ひだ折りろ紙の折り方 WMV FLV
 7. 簡易版ひだ折りろ紙の折り方 WMV FLV
 8. 草木染めと媒染剤 −有機色素と金属イオン− WMV FLV
 9. 分液漏斗の使用法 −有機化合物の抽出方法− WMV FLV
 10. ロータリーエバポレーターの使用法 WMV FLV
 11. カラムクロマトグラフィー WMV FLV

京都大学 全学共通教育 基礎化学実験
ホームページ
chemchem.zenkyo.h.kyoto-u.ac.jp